Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Informujemy, że w terminie od 10 do 17 kwietnia br. do godz. 16:00 rodzice składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu można składać osobiście w przedszkolu lub elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata należy ,,kliknąć” przycisk ,,Przejdź do podglądu podania” i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk ‘’Potwierdź wolę zapisu” (instrukcja będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu ,,papierowego” druku.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

OPŁATY

DRODZY RODZICE!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W DANYM MIESIĄCU, UISZCZAMY WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INFORMACJI I KWOT PODANYCH NA PASKACH A NIE WEDŁUG INFORMACJI Z SYSTEMU iPRZEDSZKOLE.

Uprzejmie prosimy o stosowanie powyższej instrukcji i dziękujemy za terminowe wpłaty.