Wycieczka 20.05.2019

DRODZY RODZICE!

Wyjazd na wycieczkę do Leszczynowego Zakątka

w dniu 20.05.2019 r. (poniedziałek) będzie o godzinie 9:00.

Powrót z wycieczki do Przedszkola zalanowany jest na godzinę 15:30.

Po powrocie do Przedszkola dzieci zjedzą zupę.

Bardzo prosimy o ubranie dzieci adekwatnie do pogody.

 

W sytuacji, kiedy dziecko nie będzie mogło pojechać na wycieczkę (a opłata została uiszczona),

zwrot obejmuje tylko koszt wycieczki- 60 zł.

 

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

 

Od dnia 26 kwietnia 2019 r.od godziny 13:00 w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto) rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane
na dyżur wakacyjny.

Przypominamy, że potwierdzeniem woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

jest wniesienie opłatyza żywienie w okresie dyżuru.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 10 maja 2019r. na konto bankowe Przedszkola nr 94 ,,Kraina Słonecznych Marzeń” w Warszawie.

Nr rachunku:   82 1030 1508 0000 0005 5072 3077

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ,,Dyżur wakacyjny”

Kwota do wpłaty: 120,00 zł

 

OPŁATY

DRODZY RODZICE!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W DANYM MIESIĄCU, UISZCZAMY WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INFORMACJI I KWOT PODANYCH NA PASKACH A NIE WEDŁUG INFORMACJI Z SYSTEMU iPRZEDSZKOLE.

Uprzejmie prosimy o stosowanie powyższej instrukcji i dziękujemy za terminowe wpłaty.