Historia przedszkola

Przedszkole nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64 w Warszawie powołane zostało do działania w roku 1976. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektorem Przedszkola od 01.09.2000r jest mgr Beata Gela. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku w środku osiedla mieszkalnego. Klasy przedszkolne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Tworzymy przedszkole otwarte na świat i ludzi. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz doskonale dobrany personel administracyjno - obsługowy zaspokajają potrzeby psychofizyczne dzieci. Placówka stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole zaprasza rodziców i dzieci do siedmiu grup wiekowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Gwarantujemy jasne, bezpieczne i funkcjonalne sale do zabaw i zajęć. Zapewniamy estetyczne korytarze, kolorowe szatnie, komfortowe łazienki, wystawy prac dzieci, gabinet psychologiczny i logopedyczny.

Ogród przedszkolny to bezpiecznie wyposażony, zielony teren z bogatą szatą roślinną. Stanowi doskonałe miejsce do czerpania radości z pobytu dzieci na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku. Umożliwia dzieciom różnorodną aktywność ruchową, natomiast nauczycielom organizację ciekawych zabaw, zajęć, olimpiad oraz konkursów sportowych. 

Placówka zatrudnia specjalistę w zakresie logopedii oraz nauczycieli bezpłatnych zajęć dodatkowych. Ramowy rozkład dnia obejmuje treści zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci korzystają z czterech posiłków komponowanych przez siebie zgodnie z upodobaniami (Bufet szwedzki). Nasze pociechy czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

 

 

Wdrażamy nowatorskie metody i formy pracy z dziećmi.Atutem pracy w naszym przedszkolu jest doskonała współpraca z rodzicami. Dzięki działaniom kadry pedagogicznej oraz specjalistów nasze pociechy są twórcze , aktywne, przedsiębiorcze, tolerancyjne, preferujące prawdę i dobro. W swoich działaniach kierujemy się słowami "Kochaj dziecko a świat będzie lepszy". W przedszkolu realizujemy programy własne "Wesoła gimnastyka buzi i języka" "Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu" oraz " W zdrowym ciele zdrowy duch". Uczestniczymy w Miejskim oraz Dzielnicowym programie edukacji ekologicznej. Najistotniejszym elementem pracy przedszkola jest bezpieczeństwo wychowanków. Nasze pociechy biorą czynny udział w licznych konkursach, warsztatach twórczości artystycznej, akcjach oraz wycieczkach. Placówka realizuje liczne programy i projekty edukacyjne między innymi: Akademia zdrowego przedszkolaka, Akademia super przedszkolaka, Optymistyczne Przedszkole, Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy, Kubusiowi Przyjaciele Natury. Przedszkole uczestniczy w akcji ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’ oraz   Programie  Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków "Akademia Aquafresh" Praca  w Przedszkolu nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" oparta jest na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka. Wspieramy dzieci w dążeniu do samodzielności i niezależności. Rozwijamy zdolności i zainteresowania wychowanków. Tworzymy miejsce do wspaniałej zabawy oraz zdobywania nowych doświadczeń. Zachęcamy opiekunów do wspólnych działań i współtworzenia przedszkola.