W zdrowym ciele zdrowy duch

zdrowecialoiduch

 

 

„ W zdrowym ciele - zdrowy duch”

 

Program „W zdrowym ciele –zdrowy duch” powstał w Przedszkolu Nr 94 w roku szkolnym 2009/2010 z inicjatywy Towarzystwa Rozwijania Aktywności DzieciSZANSA. Autorką projektu jest Beata Adamska – nauczyciel Przedszkola 94. Uzasadnieniem działań realizowanych w ramach programu jest reforma systemu oświaty, oraz zmiany zachodzące w szybszym rozwój dzieci. Program uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców Przedszkola Nr 94 w związku z wprowadzonymi zmianami wyrażonymi w ankiecie przeprowadzonej w listopadzie 2008.

Cel programu to:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu, oraz podejmowanie określonych działań prozdrowotnych.

Podstawę programu stanowią:

 1. Zajęcia ruchowe będące priorytetem naszych założeń. Stosowanie metod twórczych ma znaczących wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za pomocą tych metod kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę.
 2. Zajęcia ruchowe, muzyczno - ruchowe, relaksacyjne kształtowały odporność emocjonalną dziecka, oraz takie cechy jak: samodzielność, opanowanie umiejętności skupiania uwagi, wytrwałości w pokonywaniu przeszkód.
 3. Edukacja zdrowotna stanowiła główną cześć programu dydaktyczno- wychowawczego i wychowawczo - opiekuńczego realizowanego w poszczególnych grupach wiekowych.
 4. Założenie klubu malucha „Bawmy się razem” – którego zadaniem było uczestnictwo rodziców w  czynnym życiu dziecka w warunkach przedszkolnych.

   Promowanie  zdrowego stylu życia:

 • wprowadzenie  posiłków na zasadzie „Stołu szwedzkiego”  (komponowanie posiłków przez dzieci)
  • zwiększenie etatów w kuchni przedszkolnej w celu wzbogacenia menu placówki i urozmaicenia posiłków dla dzieci ( pieczenie chleba, ciast, wprowadzenie kuchni z różnych stron świata)
  • znaczenie picia wody w prawidłowym rozwoju dzieci ( w oparciu o metodę Kinezjologii  Edukacyjnej C. Dennisona )
  • regularne wychodzenie na świeże powietrze, bez względu na warunki pogodowe (deszcz, śnieg), Jedynym ograniczeniem była temperatura – 10, oraz ciężkie warunki pogodowe (burza, zamiecie śnieżne, wichury…)
  • ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne prowadzone w każdej grupie wiekowej
  • Bajkoterapia - to terapia przez bajki.  Czytając określone bajki mogłyśmy dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.
   Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

 

Cele były osiągane poprzez realizację zajęć metodami aktywizującymi, twórczymi:

 • Metoda pedagogiki zabawy,
  • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,
  • gimnastykę A.C. Kniessów,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • opowieść ruchową,
  • Nowe zabawy interakcyjne dla dzieci – Klausa W. Vopela,
  • Relaksacja wg Jacobsona,
  • gry i zabawy przy muzyce
  • elementy z metody Kinezjologii Edukacyjnej C. Dennisona i inne.
 1. Przy realizacji celów będą współpracować wszyscy uczestnicy programu:

  Przedszkole Nr 94, nauczyciele, rodzice, dzieci, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

Treści i zadania proponowane do realizacji w ramach programu stanowią zagadnienia:

 • wychowania zdrowotnego – kształtującego sprawność fizyczną dzieci
  • wychowanie przez sztukę – muzyka ,śpiew, pląsy, taniec
  • wychowanie rodzinne
  • wychowanie społeczne

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I RODZICÓW KLUB MALUCHA „BAWMY SIĘ RAZEM”

Prowadząca Beata Adamska  Gr. II

23.09.2014 r.   godz. 16.15

21.10.2014 r.   godz. 16.15

18.11.2014 r.   godz. 16.15

07.01.2014 r.  godz. 16.15

16.12.2014 r.   godz. 16.15

20.01.2015 r.   godz. 16.15

17.02.2015 r.   godz. 16.15

24.03.2015 r.   godz. 16.15

21.04.2015 r.  godz. 16.15

19.05.2015 r. godz. 16.15

Serdecznie zapraszam na zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci i rodziców raz w miesiącu. Zachęcam do założenia wygodnych strojów. Zajęcia trwają ok. 45minut i dzielą się na dwie części :zabawy ruchowe rodziców  i dzieci ,oraz krótkie zajęcie plastyczne.

Zapraszam!!!