Żyjmy zdrowo kolorowo

„ŻYJMY ZDROWO - KOLOROWO”

Pod koniec roku szkolnego 2009 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne(WIE). Program z „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012” – Mali Warszawiacy. Powstał projekt ”Żyjmy zdrowo -kolorowo” autorstwa Beaty Adamskiej i Katarzyny Żmudy. Projekt został zaakceptowany i sfinansowany przez Burmistrza.  Realizacja projektu była przewidziana od lutego 2010r. do grudnia 2010, natomiast ze względu na dofinansowanie projektu i możliwość pełniejszej jego realizacji termin został przesunięty od września 2010 do czerwca 2011roku. Głównymi celami projektu było podniesienie świadomości prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym 3-5lat, oraz promowanie zdrowego stylu życia. Program został opracowany zgodnie z realizowanym w Przedszkolu nr 94 w Warszawie programem autorskim kształtującym postawy prozdrowotne „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, podstawą programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt obejmował profilaktykę zdrowia w zakresie: zdrowia fizycznego – sportu i rekreacji, zdrowego żywienia, dbałości higienę osobistą i higienę otoczenia, propagowanie postaw prospołecznych. Dodatkowym atutem projektu było wzbogacenie przedsięwzięcia o aspekt ekologiczny oraz tematykę ogólno pojętego zdrowego trybu życia. Tematyka edukacji prozdrowotnej i ekologicznej została włączona do jednolitego procesu nauczania i wychowania. Część zamierzeń została już zrealizowana w I półroczu 2010/2011r. Zostały zakupione nowe krzewy, kwiaty, zioła, oraz sadzonki i nasiona roślin. Ponadto zakupiono do przedszkola sprzęt ogrodniczy: grabki, łopatki, palety do sadzonek, donice, plakietki do podpisywania roślin zaprojektowano i stworzono ścieżkę ekologiczną. We wrześniu stworzono mini –ogródki dla każdej grup wiekowej, podzielono na warzywny, ziołowy i kwiatowe. Krzewy, kwiaty, zioła i nowe sadzonki zostały posadzone we wrześniu i październiku do ogródków. Nawiązano współpracę Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez cały rok dzieci wspólnie z nauczycielkami opiekowały się swoimi ogródkami i pielęgnowały rośliny.  Z funduszy przeznaczonych na realizacje projektu powstała „Ścieżka ekologiczna”-  krzewy, drzewa, kwiaty i rośliny rabatowe zostały skatalogowane i oznakowane odpowiednimi plakietkami , po mroźnej i ciężkiej zimie, część roślin została usunięta i w to miejsce posadzono nowe. Końcowym etapem realizacji projektu było napisanie i opublikowanie mini książki kucharskiej przedszkolaka „Żyjmy zdrowo kolorowo” , oraz folderów przedszkola. Większość zamierzeń zawartych w projekcie została zrealizowana, a treści i projekty są zmienionej formie realizowane  w  kolejnych latach 2012 -2014.