Specjaliści

Elżbieta Leciak – Barszczewicz - logopeda

Posiada wielokierunkowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe.

 

Jest autorką programu „Wesoła gimnastyka buzi i języka” – Program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Profilaktyka. Diagnoza. Terapia zaburzeń mowy” realizowanym m.in. w Przedszkolu nr 94.

 

Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną.

 

Poniedziałek                      7.30 - 11.30                             

Wtorek                               7.30 - 11.30                      

Środa                                 7.30 - 10.30

 

 

Joanna Kozłowska - logopeda

Posiada wielokierunkowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe.

Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną.

 

Czwartek                           13.30 - 17.00                   

Piątek                                7.00 - 14.30


 

Olga Biernat - psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 13

Dyżury psychologa na terenie Przedszkola nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” odbywają się 

 

- wtorki w godz. 10.15 - 13.00 – praca z dziećmi w grupach
- czwartki w godz. 8.00 - 12.15 – praca z dziećmi w grupach oraz konsultacje z rodzicami

 

Psychologiczne diagnozy specjalistyczne dzieci z Przedszkola „Kraina Słonecznych Marzeń” na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 przy ul. Odrowąża 75, odbywa się w piątki w godzinach: 14.00 -18.00.

Zapisy na wizytę prosimy, abyście Państwo dokonywali telefonicznie w sekretariacie Poradni pod numerem (22) 811-05-22 lub (22) 811-26-46

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM NOWEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ ORAZ W CELU WYDANIA OPINII LUB ORZECZENIA NIEZBĘDNE JEST DOSTARCZENIE NA PIERWSZĄ WIZYTĘ NUMERU PESEL DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO Z OPIEKI PORADNI.

                                      

                                                                                             Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13
                                                                                            ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa

                                                                                             Tel/Fax: 22 811-05-22, 22 811-26-46