Dyrektor

Dyrektor przedszkola: Beata Gela

Wicedyrektor: Hanna Szymańska