Kulturalny przedszkolak ma czytane

cele i założenia

I.

Projekt „Kulturalny Przedszkolak ma czytane”:

  1. ma na celu popularyzację czytania dzieciom w przedszkolu przez dorosłych zapraszanych przez organizatorów;

  2. jest częścią projektu „Kulturalny Przedszkolak” realizowanego od roku szkolnego 2010/2011 w Przedszkolu 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” w Warszawie autorstwa rodzica pani Pauliny Czeredys z możliwością rozszerzenia na inne placówki przedszkolne;

  3. jest bezpłatny dla dzieci a osoby czytające nie otrzymują wynagrodzenia;

  4. ma honorowy patronat Burmistrza Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy pana Sławomira Antonika.

II.

Autorem i pomysłodawcą projektu „Kulturalny Przedszkolak ma czytane” jest Rodzic dziecka z Naszego Przedszkola. Projekt jest realizowany przy akceptacji, współudziale i pomocy dyrektor Przedszkola nr 94 w Warszawie pani Beaty Gela oraz jest zaakceptowany przez Radę Rodziców Przedszkola 94.

III.

Czas trwania projektu „Kulturalny Przedszkolak ma czytane” jest określony na rok szkolny 2016/2017 z możliwością kontynuacji.

IV.

Sposób organizacji, termin oraz godzina czytania dzieciom w przedszkolu musi być każdorazowo konsultowany i omówiony z dyrektorem przedszkola lub osobą przezeń wyznaczoną.

V.

Treści, które będą czytane muszą pochodzić z biblioteczki przedszkola lub mogą być przyniesione przez zaproszoną osobę czytająca po uprzedniej akceptacji przez dyrektora przedszkola.

VI.

Projekt ma stronę na portalu społecznościowym pod adresem: http://www.facebook.com/KulturalnyPrzedszkolakMaCzytane