Dzieciństwo bez próchnicy

,,Dzieciństwo bez próchnicy"

„Edukacja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej

skierowana do małych dzieci, ich rodziców,

opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „SWISS CONTRIBUTION”. 

Partnerami projektu są Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytety Medyczne, 

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania 

próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat,
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.