Program Powszechnej Dwujęzyczności

Misją jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.
 

Do uczestnictwa w programie zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją potrzebę dokonania przełomu w tym zakresie: od władz różnych szczebli poczynając, a kończąc na dyrekcjach i radach rodziców w zarówno niepublicznych, jak i publicznych żłobkach i przedszkolach. Według nas, 
z jednej strony dom, a z drugiej żłobek, przedszkole, czy na wyższym etapie – szkoła muszą tworzyć drużynę, aby wspólnie prowadzić dzieci wprost do sukcesu!