Pomaganie przez ubranie pod patronatem Ewy Błaszczyk oraz Fundacji "A KOGO?"

Zbiórka odzieży dla osób potrzebujących.