Artystyczny Targówek

Program ma na celu zapoznawanie dzieci z różnymi formami sztuki, uwrażliwianie dzieci na odbiór sztuki, zaspokaja ich potrzebę tworzenia oraz artyzmu, daje dzieciom możliwość zaprezentowania się na forum publiczności.