"Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

zdrowyprzedszkolak                      

 

„AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”


Po raz kolejny nasze przedszkole przystąpiło do realizacji programu „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” zainicjowanego przez LionFitness Witold Lew Starowicz. Głównym celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli nawyków zdrowego odżywiania. Od pierwszych dni września postanowiliśmy zwrócić uwagę dzieci na prawidłowe odżywianie, zdrowy tryb życia i właściwe postawy proekologiczne.

Bezpośrednią realizację programu poprzedzać będą zajęcia edukacyjne, podczas których realizowanych będzie wiele twórczych działań. Na stałe w naszym przedszkolu zagoszczą nawyki kształtujące u dzieci postawy prozdrowotne takie jak: picie wody, jedzenie nasion

i jabłkowych chipsów oraz miodu. Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, ćwiczenia

i zabawy ruchowe staną się obowiązkowym elementem każdego dnia.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka stanowi cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest organizowana przez firmę Lionfitness w ramach kilkustopniowego programu edukacyjnego, skierowanego do przedszkoli.

Skąd pomysł na zorganizowanie Akademii Zdrowego Przedszkolaka? Udowodnione jest, że okres edukacji przedszkolnej to czas kształtowania się nawyków dziecka, które będą rzutowały na całe jego przyszłe życie. Warto zadbać o to, by były one właściwe i zdrowe. Nasza Akademia będzie się składała z kilku akcji tematycznych, skoncentrowanych wokół zdrowia i bezpieczeństwa przedszkolaków. Pokażemy dzieciom, ich rodzicom oraz wychowawcom przedszkolnym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczny wypoczynek dziecka w czasie wakacji, jak zapobiegać wiosennym alergiom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę

i przeziębienia (jesień/zima). Akademia Zdrowego Przedszkolaka będzie objęta patronatem największych instytucji związanych z profilaktyką zdrowia oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nasze akcje będą miały charakter ogólnopolski, będą szeroko nagłośnione medialnie, a udział w nich weźmie kilka tysięcy placówek z całego kraju. Zadbajmy wspólnie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci! Organizatorzy programu.

 

Więcej informacji na   www.zdrowyprzedszkolak.pl/