"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’"

 ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’

 

 

ORGANIZATORZY AKCJI

 

Inicjatorką kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" (CPcd) jest Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI. Stworzyła  Program ABCXXI  Zdrowia Emocjonalnego.

 

 Kampania prowadzona jest obecnie w całym kraju przez ponad 2100 wolontariuszy – Liderów i Koordynatorów. Przedszkole Nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” rozumiejąc potrzebę głośnego czytania i jego wpływ na wychowanie młodego człowieka czynnie włączyło się do akcji, która jest realizowana w naszym przedszkolu od  2010 r.

 

„Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to,  by codzienne, głośne czytanie stało się priorytetem w naszym domu oraz w przedszkolu i w dalszej edukacji w szkole naszego dziecka.” – ta myśl zainspirowała naszą placówkę do włączenia się w akcję „Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom”

 

 Badania naukowe potwierdzają, iż  głośne czytanie dziecku:

 

·         buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,

·         zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,

·         rozwija język, pamięć i wyobraźnię,

·         uczy myślenia, poprawia koncentrację,

·         wzmacnia poczucie własnej wartości,

·         poszerza wiedzę ogólną,

·         ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,

·         uczy wartości moralnych,

·         pomaga w wychowaniu,

·         kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 

Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokusi zagrożeń. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciństwie, czytając dzieciom.

 

 

 

CELE PROJEKTU

 

1.     Budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem.

2.     Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.

3.     Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.

4.     Ćwiczenie koncentracji.

5.     Poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.

6.     Przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

7.     Kształtowanie nawyku czytania.

8.     Uświadomienie rodzicom roli głośnego czytania w prawidłowym rozwoju dziecka.