Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

 

Od dnia 26 kwietnia 2019 r.od godziny 13:00 w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto) rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane
na dyżur wakacyjny.

Przypominamy, że potwierdzeniem woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

jest wniesienie opłatyza żywienie w okresie dyżuru.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 10 maja 2019r. na konto bankowe Przedszkola nr 94 ,,Kraina Słonecznych Marzeń” w Warszawie.

Nr rachunku:   82 1030 1508 0000 0005 5072 3077

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ,,Dyżur wakacyjny”

Kwota do wpłaty: 120,00 zł