Ramowy Rozkład Dnia

ramowy rozklad dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci

-       zabawy dowolne wg zainteresowań

-       indywidualne korygowanie i wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

08.00 – 08.15 – czynności organizacyjne,*

-       ćwiczenia poranne,

-       zabawy ruchowe ze śpiewem,

08.15 – 08.30 – czynności samoobsługowe (porządkowe i higieniczne),

08.30 – 09.00 – śniadanie,

09.00 – 09.30 – zajęcia dydaktyczne,

09.30 – 10.00 – zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań

10.00 – 10.15 – czynności organizacyjne (porządkowe) i samoobsługowe

(higieniczne) przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego,

                         10.15 – 11.30 – zabawy w ogrodzie o charakterze rekreacyjnym,

-       spacery,

-       obserwacje przyrodnicze,

11.30 – 12.00 – zajęcia dydaktyczne,

12.00 – 12.30 – czynności higieniczne, obiad,

12.30 – 13.00 – zabawy dydaktyczne

-       bajkoterapia,

-       ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia o charakterze profilaktycznym,

-       zabawy w teatr,

-       zabawy w kącikach zainteresowań,

13.00 – 14.30 – leżakowanie,

14.30 – 15.00 – podwieczorek,

15.00 – 16.00 – zabawy w ogrodzie,

-       zabawy ruchowe,

-       zajęcia sportowe,

16.00 – 17.00 – zabawy dowolne i zajęcia indywidualne:

-       zabawy dowolne wg zainteresowań,

-       indywidualne korygowanie i wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

-       praca nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, rozwijanie uzdolnień,

-       gry planszowe,

-       zabawy dydaktyczne.

 

 

ramowy rozklad dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci

-       zabawy dowolne wg zainteresowań

-       indywidualne korygowanie i wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

08.00 – 08.15 – czynności organizacyjne,*

-       ćwiczenia poranne,

-       zabawy ruchowe ze śpiewem,

08.15 – 08.30 – czynności samoobsługowe (porządkowe i higieniczne),

08.30 – 09.00 – śniadanie,

09.00 – 09.30 – zajęcia dydaktyczne,

09.30 – 10.00 – czynności organizacyjne (porządkowe) i samoobsługowe

(higieniczne) przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego,

                        10.00 – 11.00 – zabawy w ogrodzie o charakterze rekreacyjnym,

-       spacery,

-       obserwacje przyrodnicze,

11.00 – 11.30 – zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań

11.30 – 12.00 – zajęcia dydaktyczne,

12.00 – 12.30 – czynności higieniczne, obiad,

12.30 – 13.00 – zabawy dydaktyczne

-       bajkoterapia,

-       ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia o charakterze profilaktycznym,

-       zabawy w teatr,

13.00 – 13.30 – zabawy dowolne i zajęcia indywidualne:

-       zabawy dowolne wg zainteresowań,

-        indywidualne korygowanie i wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

13.30 – 14.30 – zabawy w ogrodzie,

-        zabawy ruchowe,

-        zajęcia sportowe,

14.30 – 15.00 – podwieczorek,

15.00 – 17.00 – zajęcia w sali przedszkolnej:

-       zabawy dowolne,

-       zabawy w kącikach zainteresowań,

-       praca nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, rozwijanie uzdolnień,

-       gry planszowe,

-       zabawy dydaktyczne.